طرح‌های منتخب مرحله اول (10 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه)، پس از داوری جهت برپایی نمایشگاه دعوت می‌شوند.

 

تاریخ برپایی نمایشگاه 7 لغایت 10 خرداد‌ماه 1401

10