جهت دریافت شیوه‌نامه ارسال آثار به طرح کمند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://kamand.hormozgan.ac.ir/files/1974921078937345.pdf

 

11