ردیف

عنوان

تاریخ در سال 1401

1

ثبت آثار توسط دانشجویان در سامانه کمند

2/29/  - 2/10/

2

ثبت درخواست شرکت در کارگاه‌­ها توسط دانشجویان

2/25/   -  2/10/

3

برگزاری سه کارگاه اول

2/21/   -  2/17/

4

برگزاری سه کارگاه دوم

2/28/   -  2/24/

5

داوری آثار ثبت شده در سامانه کمند

2/31/  و 3/1/

6

اعلام نتایج راه‌یافتگان به مرحله دوم

3/2/

7

برگزاری سه کارگاه سوم

3/10/  - 3/7/

8

برپایی نمایشگاه از محصولات راه‌یافتگان به مرحله دوم

3/10/  - 3/7/

9

مراسم اختتامیه

3/11/

 

2