معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان، مرکز رشد و مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه در راستای افزایش دانش و توانمندی‌های دانشجویان در زمان برگزاری طرح کمند، اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی مرتبط به صورت حضوری و مجازی همزمان و به صورت کاملا رایگان نموده است.

 

جهت استفاده و حضور در کارگاه‌ها و همچنین صدور گواهی حضور در کارگاه‌ها، کافیست دانشجویان عزیز مشخصات فردی خود را به طور دقیق در سامانه ثبت نموده و کارگاهی را که علاقه به شرکت دارند در سامانه مشخص نمایند.

 

مهلت ثبت‌نام در کارگاه‌ها حداکثر یک روز قبل از هر کارگاه می‌باشد.

 

شرکت در کارگاه‌ها برای همگان (کلیه مخاطبین خانم و آقا) آزاد است.

 

 

 

5