1

آقای دکتر عبدالله فروزانفر

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

رییس طرح

2

آقای دکتر علی فتی

رییس پارک علم و فناوری هرمزگان

 

3

آقای دکتر سهراب استادهادی دهکردی

مدیر امور برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دبیر طرح

4

آقای دکتر مهدی حاجی عبدالرسولی

مدیر مرکز رشد دانشگاه

دبیر محتوایی طرح

5

آقای دکتر محمد کاظمی

مدیر مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه

 

6

آقای دکتر فریبرز محمدی

مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه

 

7

خانم دکتر سمیه رستگار

مشاور رییس دانشگاه در امور بانوان

 

8

آقای دکتر جواد مقدری

 

دبیر اجرایی طرح

 

همکاران طرح:

1

آقای مهندس مجتبی شکوه

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه

 

2

خانم دکتر فاطمه گل‌علیزاده

کارشناس امور فرهنگی دانشگاه

 

 

7